2 / 12
Św. Tomasz More
Miał przeczytać dzieło Tomasza à Kempis w Tower of London, oczekując na egzekucję.
+

© Public Domain