3 / 12
Św. Teresa z Avila
Po lekturze miała zwrócić się do przeoryszy, by udostępniła dzieło Tomasza à Kempis wszystkim członkom klasztoru.
+

© Public Domain