6 / 12
John Wesley
Duchowny anglikański, współtwórca ruchu metodystycznego, powiedział, że „O naśladowaniu…” było najlepszym podsumowaniem życia chrześcijańskiego, jakie kiedykolwiek przeczytał.
+

© Wellcome Library, London|Wikimedia|CC BY 4.0