3 / 12
Praktykowanie wdzięczności
„W każdym położeniu dziękujcie”, napisał apostoł Paweł w Liście do Tesaloniczan. Praktykowanie wdzięczności ma duży wpływ na nasze zdrowie: reguluje ciśnienie krwi, obniża poziom hormonu stresu (kortyzolu), pomaga w walce z bezsennością. Dobrym pomysłem jest prowadzenie dziennika wdzięczności, w którym codziennie będziemy zapisywać, co nam sprawiło radość, za co w danym dniu chcemy podziękować. W prowadzeniu dziennika ważna jest systematyczność, ponieważ służy ona wyrobieniu w sobie nawyku praktykowania wdzięczności. Po dwóch, trzech tygodniach prowadzenia dziennika zauważymy, że nasz mózg sam „podpowiada” nam powody do wdzięczności.
+

© lichtmeister | Depositphotos