9 / 12
Odpuszczanie
Bądźmy wolni od nieodpuszczania. Odpuszczajmy sobie i ludziom. Tak jak gałęzie drzew jesienną porą nie zatrzymują na siłę liści, ale pozwalają im opaść na ziemię, ponieważ taka jest kolej rzeczy, tak i my odpuszczajmy wszystko to, co nam nie służy, a jedynie generuje niepotrzebny stres. Odrzućmy perfekcjonizm, lęk, obawy, frustrację, narzekanie, porównywanie się do innych. „Nie unośmy się gniewem ani pychą” – jak radzi św. Paweł.  „Nie pamiętajmy złego, współweselmy się z prawdą”, a „wszystko przetrzymamy” (por. 1 Kor 13).
+

© Antonio Guillem | Shutterstock