11 / 12
Franciszek zjawia się papieżowi Grzegorzowi IX
Już po kanonizacji świętego Franciszka, papież Grzegorz IX nadal miał wątpliwości co do rany w boku Franciszka. Jednak pewnej nocy Franciszek ukazał mu się we śnie. Miał twarz nieco pochmurną, udzielił papieżowi napomnienia, podniósł prawe ramię, ukazał mu ranę w boku i poprosił o naczynie, aby zebrać w nim krew obficie wypływającą z rany. Papież, we śnie, podał świętemu naczynie, które natychmiast napełniło się żywą krwią.
+

© Public domain