3 / 12
Wizja ognistego rydwanu
Gdy pewnego razu święty oddalił się od swoich braci, aby nauczać, około północy, gdy jego duchowi synowie odpoczywali, ukazał im się święty ze świetlistą aureolą, w ognistym rzymskim rydwanie ciągniętym przez konia. Powóz trzykrotnie okrążył budynek. Bracia obudzili się pełni strachu. Franciszek ukazał się jako nowy Eliasz.
+

© Public domain