7 / 10
Cesarz i król witają zwiedzających

© Fr Lawrence Lew, O.P.-(CC BY-NC-ND 2.0)