2 / 5
Feba
To piękne imię oznacza „jasną, czystą”. Należało do greckiej diakonisy z I w., wspomnianej przez św. Pawła w Liście do Rzymian. Przyjmuje się, że była emisariuszką do Rzymu, choć niektórzy uczeni uważają, że w imieniu apostoła podróżowała do Efezu.
+

© Public Domain