5 / 5
Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w San Salvador
7 lipca 1917 r., jeszcze w trakcie budowy, świątynia uległa częściowemu zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi. Parafianie zebrali się, by odbudować kościół. Bazylika przetrwała kilka kolejnych trzęsień ziemi, m.in. w 1919, 1965, 1986 i 2001 roku.
+

© Public Domain