1 / 5
Drabina Jakuba – Księga Rodzaju 28, 12
We śnie, jaki Jakub miał podczas ucieczki przed swym bratem bliźniakiem, który nastawał na jego życie, ujrzał niebiańską drabinę, a na jej szczycie Boga oraz aniołów, którzy wchodzili w górę i schodzili. Drabina jest niczym bezpośrednie połączenie z samym Bogiem, który prowadzi Jakuba po właściwej drodze. Sen ukazuje wspaniałość Boga i to, że nas nigdy nie opuści, jeśli tylko zatrzymamy się, by Go wysłuchać.
+

© Soenke Rahn | CC BY-SA 4.0