2 / 5
Anioł Pański ukazuje się Józefowi – Ewangelia wg św. Mateusza, 1, 18-24
Gdy Józef usłyszał, że Maryja jest brzemienna, we śnie ukazał mu się Anioł Pański, aby mu wytłumaczyć, że dziecko jest Synem Boga i aby nakłonić go, by wziął Maryję za żonę. Uspokajająca wiadomość we śnie to wspaniały przykład na to, że bycie prawdziwym sługą Bożym pomaga nam w rozpoznaniu Jego głosu.
+

© Daniele Crespi | Public Domain