3 / 5
Sen Józefa o gwiazdach – Księga Rodzaju 37, 1
Gdy Józef, syn Jakuba, opowiedział jedenastu braciom swój sen - jego snop podniósł się i stanął, a snopy jego braci otoczyły go i oddały mu pokłon – braci zalała zazdrość. Gdy opowiedział im swój kolejny sen, w którym słońce, księżyc i jedenaście gwiazd oddało mu pokłon, wzbudził w swych braciach nienawiść. Chociaż Bóg starał się pokazać Józefowi, jak wielką rolę odegra w historii zbawienia, ta informacja wzbudziła w nim zbyt silną dumę. Ale pomogła mu też zaufać Bogu po tym, gdy jego bracia go zdradzili i sprzedali jako niewolnika.
+

© Owen Jones | Public Domain