4 / 5
Koszmar żony Piłata - Ewangelia wg św. Mateusza, 27, 19
Gdy Piłat przygotowywał się do odbycia sądu nad Jezusem, jego żonie przyśnił się koszmar. Wydawało się, że wie, iż Jezus jest niewinny i określiła Go mianem „sprawiedliwego”. Wieść z jej snu jasno i głośno przemawiała: podążaj drogą sprawiedliwości. Chociaż żona Piłata zareagowała na swój sen i ostrzegła męża, on to zignorował. My też powinniśmy opowiadać się zawsze za tym, co właściwe, nawet wówczas, gdy nasz głos nie będzie wysłuchany.
+

© Alphonse François | Public Domain