3 / 5
Prowadź bliskich ku woli Boga
Ostatnie słowa Maryi, zapisane w Biblii, to wszystko, co trzeba powiedzieć o Jej Synu: „Róbcie, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Prowadzi swoje dzieci duchowo, by były posłuszne woli Boga, tak jak czynią to duchowe matki wobec spotkanych dusz.
+

© Wikipedia | Domena publiczna