4 / 5
Adoptuj duchowo tych, którzy potrzebują miłości i troski
Jednym z ostatnich aktów Chrystusa na krzyżu było wzajemne zawierzenie sobie Najświętszej Panny i św. Jana. Pismo św. mówi nam tylko, że Jan „wziął Ją do siebie”(J 19, 27), ale możemy sobie wyobrazić, że Jej obecność była dla niego ogromnym błogosławieństwem, gdy mógł czerpać z Jej mądrości, dobroci i czułej troski.
+