3 / 5
Franciszek Ksawery
XVI-wieczny misjonarz odegrał bardzo ważną rolę w szerzeniu chrześcijaństwa w Indiach, Japonii i na Archipelagu Malajskim. Jezuita był entuzjastą szachów. Często grał w nie w domach przyjaciół. Widziano także, jak siadał do rozgrywek z żołnierzami.
+

© Public Domain