4 / 5
Jan Paweł II
Papież Polak był fanem szachów. W 1999 roku FIDE, Międzynarodowa Federacja Szachowa, przyznała mu tytuł ‘Grand Commender of the Legion of Grandmasters’.
+

© Mondarte | CC BY-SA 4.0