1 / 6
Sprawiedliwy
Jeden z nielicznych opisów św. Józefa w Piśmie św. mówi, że był „człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1, 19). Sprawiedliwość zawiera w sobie cnoty uczciwości, rzetelności i szacunku.
+