2 / 6
Posłuszny woli Boga
Kilkakrotnie anioły przychodzą do św. Józefa we śnie i kierują jego działaniem. Każą mu poślubić Matkę Bożą, gdy myślał o cichym rozwodzie, uciekać do Egiptu, powrócić do Nazaretu. We wszystkich tych przypadkach Józef wykonywał polecenia bez żadnych pytań, dając nam przykład poddania się woli Boga.
+

© DR