3 / 6
Opiekun
Kiedy Herod zagrażał Dzieciątku Jezus, św. Józef zadał sobie wiele trudu, by ochronić dziecko. Niewiele wiemy o jego codziennym życiu, ale możemy sobie wyobrażać uczciwego, zdolnego do poświęceń człowieka, któremu Bóg Ojciec powierza opiekę i wychowanie swego jednorodzonego Syna.
+

© Public Domain