6 / 6
Wierny
Św. Łukasz wielokrotnie podkreśla w swej Ewangelii, jak św. Józef postępował w zgodzie z „prawem Boga”, czyli według rytualnych wymagań prawowiernych Żydów. Był gorliwie religijny, a jego wiara jest przykładem dla wszystkich mężczyzn.
+

©Electa/Leemage