1 / 6
W to wiara
Jest ona rozumiana w szerokim kontekście jako poszukiwanie Boga, ale też odpowiedzi (intelektualnej i duchowej) na pytania o transcendencję.
+

© Pixel-Shot | Shutterstock