5 / 6
S to status finansowy
Dobra, które pozwalają nam na materialne zabezpieczenie naszych potrzeb, a także wpływają na nasz status społeczny.
+

© WAYHOME studio | Shutterstock