6 / 6
Bł. Concepcion Cabrera de Armida (1862-1937)
Była przez całe życie znana jako Conchita. Matka dziewięciorga dzieci, została wdową, gdy miała zaledwie 39 lat, a jej najmłodsze dziecko tylko 2 lata. Inaczej niż w przypadku wielu świętych wdów, Conchita nie wstąpiła do zakonu, ale wychowywała dzieci samotnie, a także założyła zgromadzenie zakonne dla kobiet i inne dla księży oraz kilka wspólnot, by zachęcać świeckich do wzrastania w świętości. Była również mistyczką, która napisała 60 tysięcy stron o swoim życiu duchowym – jednocześnie prowadząc nauczanie domowe dla swych dzieci.
+

© Public domain