3 / 7
Max von Sydow, „Opowieść wszech czasów”
Zagrałem go jako człowieka. Nie jako Syna Bożego czy Boga. Ale właśnie jako człowieka.
+

© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.