6 / 7
Diogo Morgado, „Biblia” i „Boży Syn”
Jeśli celem aktora jest opowiedzenie najlepszej historii, to nie ma lepszej niż historia Jezusa Chrystusa. To historia miłości ostatecznej.
+

© LightWorkers Media Inc. and Hearst Productions Inc.