2 / 7
Poczucie winy
Rodzice często czują się winni z powodu sposobu, w jaki wychowują dzieci. Jednak poczucie winy jest czymś, co może prowadzić katolików do pokuty i lepszego postępowania. Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że Bóg jest po twojej stronie i zachęca cię do zrobienia wszystkiego, co w twojej mocy.
+

© Shutterstock