7 / 7
Radość
Bycie rodzicem i katolikiem daje podwójną dawkę radości. Piękne jest, jak te dwie przestrzenie towarzyszą sobie i uzupełniają się wzajemnie podczas podróży przez życie. Aż do momentu, gdy otrzymamy ostateczną radość z pójścia do naszego wiecznego domu.
+

© LightField Studios | Shutterstock