1 / 7
„Dla sługi Bożego (…) każde miejsce jest właściwym miejscem, a każdy czas jest właściwym czasem”.
+

© Fr Lawrence Lew CC