2 / 7
„Więcej jest łez wylanych nad modlitwami wysłuchanymi niż nad modlitwami bez odpowiedzi”.
+

© Fr Lawrence Lew CC