4 / 7
„Głoście prawdę i nie milczcie ze strachu”.
+

© Public Domain