5 / 7
„Zostaniecie nagrodzeni nie według waszej pracy lub waszego czasu, lecz według miary waszej miłości”.
+

© Public domain