1 / 7
Autobiografia św. Teresy z Avila
Edyta Stein, niemiecka filozof żydowskiego pochodzenia, przeszła na katolicyzm po przeczytaniu tej książki. Dziś znana jest jako św. Teresa Benedykta od Krzyża.
+

© Public Domain