2 / 7
„Wyznania”, św. Augustyn
Św. Teresa z Avila uznała tę książkę za bardzo pomocną w radzeniu sobie z duchowymi wątpliwościami. Lektura napełniła ją nadzieją, że świętość jest możliwa.
+

© Public Domain