3 / 7
„Trzeci alfabet duchowy”, Francisco de Osuna
To arcydzieło mistyki franciszkańskiej wywarło wielki wpływ na św. Teresę z Avila.
+

© DR