4 / 7
List św. Pawła do Rzymian
Augustyn, po życiu pełnym grzechu, wziął do ręki i przeczytał ten list Pawła. Doprowadziło to do nawrócenia serca. Oczywiście Biblia zmieniła życie wielu innych świętych – więcej, niż jesteśmy w stanie zliczyć!
+

© Public domain