5 / 7
„Vita Christi” (łac. Życie Chrystusa) Ludolfa Kartuza z Saksonii
Ta książka, wraz z innymi o życiu Jezusa i świętych, zainspirowała św. Ignacego do religijnego nawrócenia i rozeznania powołania do życia zakonnego.
+

© ignatius500.org