6 / 7
„O naśladowaniu Chrystusa”, Tomasz à Kempis
Ulubiona książka Teresy z Lisieux. Czytała ją tak wiele razy, że mogła recytować fragmenty z pamięci.
+

© MYCHELE DANIAU | AFP