2 / 7
Będziesz popełniać błędy, ale próbuj dalej
Na początku popełnił kilka błędów. Kiedy Bóg powiedział mu: „Napraw mój kościół”, św. Franciszek myślał, że chodzi o budynek. Mimo tych potknięć, nie rezygnował z prób wypełniania woli Bożej.
+

© Public Domain