6 / 7
Przyjmowanie cierpienia daje wolność
Chrystus powiedział swoim wyznawcom: „Weźcie swój krzyż i naśladujcie Mnie”, a św. Franciszek z odwagą dźwigał każdy krzyż, który dane mu było nieść: więzienie, chorobę, sprzeciw rodziny, publiczne wyszydzanie, bolesną chorobę oczu i stygmaty.
+

© Cigoli | Wikipedia PD