7 / 7
Przyjaźń duchowa przynosi wspaniałe owoce
Dobrze znana jest duchowa przyjaźń św. Franciszka i św. Klary. Wspierając się wzajemnie w modlitwie, razem wiedli niezliczone dusze ku Chrystusowi, na świadectwo świętości mężczyzn i kobiet wszystkich czasów.
+

© PUBLIC DOMAIN