7 / 7
Nie chełpił się swoimi czynami
Kiedy twoje dzieci wypunktują wszystkie obowiązki, jakie na nich ciążą, możesz zwrócić im uwagę na fakt, że rodzina Pier Giorgia była zaskoczona, ile osób pojawiło się na jego pogrzebie. Ludzie tłumnie wylegli na ulice, opłakując wesołego, energicznego, młodego człowieka wiary, który swoje krótkie życie poświęcił Bogu i pomocy bliźnim.
+

© Geobia | CC BY-SA 4.0