8 / 10
Historyczne święcenia w Meksyku
Niektórzy z neoprezbiterów w trakcie liturgii
+

© @SeminarioGuadalajara