3 / 8
Relikwie matki Czackiej
Relikwiarz matki Czackiej jest dziełem wybitnego artysty rzeźbiarza Marka Szali. Wykonany w drewnie lipowym, przedstawia wyrzeźbione dłonie matki Elżbiety, które opuszkami palców czytają napisany brajlem fragment Psalmu 126. Relikwią jest fragment kostny, który został pobrany podczas przeniesienia doczesnych szczątków matki Czackiej z cmentarza zakładowego w Laskach do kaplicy utworzonej w jej dawnym pokoju, przylegającym do kaplicy głównej.
+

© fot. Triuno.pl