4 / 8
Kobiety, które doświadczyły cudu
Relikwiarze nowych błogosławionych będą niosły m.in. uzdrowione za ich wstawiennictwem kobiety – s. Nulla Lucyna Garlińska, uzdrowiona za przyczyną kard. Wyszyńskiego, oraz Karolina Gawrych, uzdrowiona za przyczyną matki Czackiej.
+

© Amata J.N. | Family New Service via polskifr.fr