7 / 8
Dary
W procesji z darami wychowankowie z Lasek będą nieśli laptop, który zostanie potem przekazany uczniom z Rwandy. Składany w darze ornat został ozdobiony aplikacjami wykonanymi przez niewidomą absolwentkę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Kielich i świeca – to dary od prezydenta RP. Ikona – dar od Kościoła grekokatolickiego. A niesiony w procesji obraz Matki Bożej Częstochowskiej trafi do kaplicy w Zambii.
+

© fot. Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego