3 / 7
Kościół dominikanów obserwantów na Krakowskim Przedmieściu
Obserwanci to zakonnicy ściśle przestrzegający surowej reguły, ustanowionej przez założyciela ich zgromadzenia. I tacy właśnie „radykalni” dominikanie wznieśli duży, murowany kościół N.M.P. Zwycięskiej. Z biegiem czasu zakonników było coraz mniej. W 1816 r. już tylko dwóch. Jeden z nich, Józef Danikowski, zastrzelił się przed ołtarzem głównym. Wtedy kościół zamknięto. Cegły z rozbiórki posłużyły za budulec dla obecnego Pałacu Staszica, stojącego w miejscu tegoż kościoła. A my możemy tam łatwo dojechać metrem (stacja Uniwersytet)!
+

© ARKADIUSZ ZIOLEK/East News