4 / 7
Kościoły bernardynów i bernardynek na Pradze
Kościoły te całkowicie zniknęły. Jedynie po drugim z nich została nazwa ulicy: „Panieńska”. Dodajmy, że oba rozebrano w 1811 r. Z tym że świątynia panien bernardynek była mała i miała tylko 52 lata. Prawie 200-letni kościół bernardynów zaś był naprawdę wielki: 70 m długości, 34 m szerokości, 43 m wysokości. Mimo to nadal nie wiadomo, gdzie dokładnie się znajdował. Badania archeologiczne pozwalają przypuszczać, że tylko 3 m dzieliły jego mur od obecnego kościoła M.B Loretańskiej na ul. Ratuszowej 5A. Ciągle też tajemnicą jest, co kryją zasypane pozostałości kościoła, oraz czy pod ziemią znajdują się krypty. Może właśnie do nich prowadzi podziemny tunel, wychodzący wprost z kościoła M.B. Loretańskiej?
+

© Marek BAZAK/East News