1 / 8
1. Stópki Maryi w Kaplicy Białej w Licheniu
Bodaj najbardziej znany tego rodzaju obiekt w Polsce, przez wielu naszych czytelników zapewnie widziany osobiście. Co ciekawe, choć tablica przy wejściu oficjalnie informuje, że ślady stóp w tutejszym kamieniu wykute zostały ręką ludzką na pamiątkę objawienia maryjnego w Lesie Grąblińskim, to wielu pielgrzymów w dalszym ciągu przypisuje im uzdrawiające i inne cudowne właściwości oraz nadnaturalne pochodzenie. Podobnych „maryjnych” głazów znajdziemy w Polsce jeszcze co najmniej kilkanaście. Szczególnie słynie z nich Podlasie, a śladom tamtejszym towarzyszą barwne ludowe podania (w jednym z nich, z Puszczy Białowieskiej, Maryja uciekać miała przed żmiją).
+

© Marianna OSKO/East News